Ambachtelijk Werken

Harmonie

HARMONIE

door: Stephanus Alphonsus van den Hout

WERELD/DORDRECHT – Harmonie is een begrip dat ik graag aanvullend wil brengen op het veelgebruikte woord: `Duurzaamheid'.

Duurzaamheid is belangrijk, maar vraagt wellicht enige aanvulling of verdieping om tot een kwaliteitsverbetering of kwaliteitsgarantie te komen. Harmonie. Harmonie is het woord dat eigenlijk een erkenning van de waarde van de natuur met zich meebrengt. In de landbouw van de laatste 50 jaren hebben we veel olie geïnitieerd. Het heet de olie-geïnitieerde landbouw te zijn, want van olie maakt men kunstmest (kost veel energie), en maakt men pesticiden. We, om maar ff te generaliseren, denken meestal dat dèze factoren ons die hoge opbrengsten hebben bezorgd en kloppen ons daarbij op de borst. De groene revolutie zoals dat heette zou de wereld gaan voeden. Eigenlijk hebben we de natuur misschien overspeeld?

Tegenwoordig beginnen we nieuwe inzichten te krijgen in de vorm van ook heikele gevolgen die we zijn gaan ondervinden. Kunstmestverstikking en verdwijnen van: insecten, amfibieën, vogels en gif tot in het duitse-reinheidsgebot-bier zijn exemplarisch. Kunstmest maken kost ook veel broeikasuitstoot wat niet positief `bijdraagt' aan wat we mede boven ons hoofd hebben hangen. Misschien was die hogere opbrengst, waar we zo groos mee waren/zijn, jùist, of bèter, te danken aan die eeuwenlange natuurlijke landbouwmethoden VOORAFGAANDE aan de olie-injectie. En is olie-injectie bij landbouw juist de te herstellen denkstap die we dienen te maken?!

HARMONIE

Harmonie is nu een woord dat ons het enorme potentieel van intelligentie èn liefde van de innerlijke  natuur kan opleveren. Vertrouwen, geduld, planten in hun eigen tempo en natuurlijke omgeving laten groeien. Ook de kwaliteit van voedsel en wellicht ook vlees is veel beter met verzorgende ingrepen en geen oorlogs (gif) of dieet (kunstmest) ingrepen op basis van olie-injectie.

Dienen en NIET programmatisch handelen zijn steekwoorden. We hebben natuurlijk(?) ook monocultuur in het leven geroepen. Zeer moeilijk om daar wat aan te doen. Als een gewas dan ook enorm bedreigd wordt door een plaag, spuit dàn maar gif, maar niet preventief of zelfs standaard.

Laten we een opbrengstverlies, van monocultuur, van 10 a 20% voor lief nemen en het zelfs positief achten voor iets wat we aan de diversiteit èn de overleving van alle planten en leven teruggeven! Consumenten dienen in ons huidige geldruilsysteem wel meer over te hebben voor: betere, duurzamere en harmonieuzere beleving van onze planeet! Minder kwantiteit maar juist wel, méér, door betere kwaliteit voor àlle betrokkenen. Schoner, gezonder en nog prettiger ook.

Change is never painfull, only resistence to change is painfull.

Mag ik met dit artikel niet teveel kunstmest geven en zaken bestrijden in de zin van bestaande kapotmaken, maar duiden op een gezondere oplossing voor ons leven. Plant een plantje en verzorg het geduldig: Mate van harmonie als mogelijk maatstaf van, en invulling van, duurzaamheid.

Ik wens U veel succes.

 

 

Helpen van ...

HELPEN VAN MENS, DIER EN PLANT.....

 

Weten jullie wat Jezus haat!!! ja je leest het goed, Jezus kan haten. Hij heeft natuurlijk zelf het laatste woord, je kan hem al 20 jaar vinden in een huis in een buitenwijk van Rome, maar liefde komt soms ook in de vorm van: Toorn, boosheid en ja, misschien ook wel haat. Okee deze zaken zijn bij de groten der Aarde eigenlijk altijd tijdelijk, maar weet je wat Jezus (kan) haten?!!

Hypocrisie.

Er is bijvoorbeeld, voor hen die de schoen passen, een TV predikant in America die wil dat zijn volgelingen een privevliegtuig voor 'm kopen van 35 miljoen dollar!!!??! `Omdat God 't wil', zegt hij er bij??!! Ik durf je te vertellen dat God sterk verzuurt van dit soort zelfingenomen en hebzuchtige mensen.

Beste lieve mensen......we hebben een planeet te redden!! In Nederland bijvoorbeeld is het `vertrouwen' weer terug in de economie!! We lijken opgelucht adem te halen??!!! Walg walg walg, is 85% van lullo mannelijk Nederland helemaal bedonderd!!! Dertig procent van de mensheid consumeert tachtig procent van de goederen, diensten en energie. Er sterven per dag 24.000 mensen van wie meest kinderen van de honger. Een honger die met acht(!!) dagen van het wereldwijde defensiebudget wereldwijd verholpen kan worden. Wat nou `defensie' het is je reinste Aarde agressie.

We vervuilen, vreten en doden massaal de vruchtbaarheid van de Aarde!!! en lijken nou ja lijken, willens en wetens de Aarde te vernietigen??!!

Het is NIET in de bijbel voorzien dat we nu op Aarde niet alleen met een einde der tijden zitten, c.q. bijna niemand die weet of hoe het nu verder moet, MAAR OOK NOG een einde der ruimte!! We hebben straks niks meer om een gezond leven op te beleven. 'T is dus dicht bij einde der èn ruimte èn tijden.

GROOTSTE ONPRODUCTIVITEIT OOIT

GROOTSTE ONPRODUCTIVITEIT OOIT

 

door: Stephanus Alphonsus van den Hout

 

WERELD – Er komt aan het eind van dit stukje ook een constructieve bijdrage, naast de eerste uitleg van de titel, die echter ook kan inspireren of  helderheid bieden.

 

Het feit is namelijk volgens mij daar, dat we in de wereld een tijd hebben, van pakweg de laatste 50 jaren, waarin we voor het voorzien van onze behoeften een zeer efficiënt en effectief werkende productie hebben gemaakt. Nog nooit kunnen we zo snel van overal van de wereld en ook vooral supersnel (geavanceerde) producten in elkaar zetten. De productiviteit viert hoogtij. Maar laten we iets niet liggen? Iets onmeetbaars bijvoorbeeld?!

 

Ik durf ongehoord te vertellen dat de productie, vanuit menselijk oogpunt, nog nooit zo beroerd, lees onproductief, is geweest!! We zijn helemaal niet productief vanuit menselijk oogpunt.

Ja, we kunnen massa's grondstoffen snel vervoeren en bewerken. We verplaatsen stof en matter als een gestoorde zo snel. Maar door onder andere: Standaardisatie, automatisering, functiescheiding, taakscheiding, concurrentiementaliteit, vrij baan vanuit de politiek, zijn banen uitgemolken en is 't leven is er uit gefabriceerd laat maar zeggen.

 

GEESTDODEND

Dat taakscheiding de geestdodende lopende band heeft uitgevonden is misschien duidelijk, maar functiescheiding maakt t geestelijk gebied van uw bedrijf dood! `Dat is niet mijn functie.' `Ben ik wel de enige die dit werk kan doen (en daarmee onmisbaar).'`Als mens geef ik U gelijk, maar ik krijg ook maar mijn orders.'

Zaken als: verantwoording voor je product kunnen voelen, contact met de klant, arbeidsstatisfactie, inspiratie op mogen doen, iets anders mogen proberen, fouten mogen maken, graag zelfs want daar leren we van, ruimte c.q. tijd krijgen, valt helaas steeds verder te zoeken.

 

We leiden de jeugd op met (systeem)theorieën, stoppen het vol met feiten èn dan komen ze op een werkplek, waar ze zonder begeleiding weer veel feitenorders moeten gaan uitvoeren/produceren. Haast geen begeleiding die ze aldoende enigszins eerst behoed voor falen en vriendelijk inwerkt. Iemand die de Liefde voor t vak kan overbrengen?! Typ ik nou iets doms? We zijn toch op Aarde om te leren Liefhebben èn niet om ons vol te vreten? (Aan 30% van de mensheid die 80% van de goederen, energieën en diensten consumeert.)

 

Wat wil de mens? Is een vraag die ik hier, zeker niet exact, ga uitspinnen. Een Belgische filosoof uit 2018 verzuchtte eens: `We genieten hier ons rot, maar we zijn leger en leger dan ooit tevoren?!'

 

Mensen, ik wordt helemaal misselijk van de : Onkunde, onwetendheid, zelfingenomenheid van een kleine groep en Zielloosheid van velen in 't Westen die ik voel. Ik moet stoppen.

Verzin zelf maar eens wat, dan misschien steeds kennisgeil om ideeën van anderen te vragen. (Sorry, zal m'n cynisme weer zo goed mogelijk beteugelen.)

 

Als de wereld ook niet Liefdevol nieuwe ideeën en inzichten omarmt? Wie ben ik dan om ze nog te geven? Tot het constructieve gedeelte komen we niet vandaag. Ik ga weer huilen.

 

Zomaar

ZOMAAR

 

Een mening vorm je, door je omgeving in lijn te brengen met je hart of hartenwens.

Zo niet, dan kan je het beter laten.

  

Als je geen hart hebt, wordt denken, hoe intelligent ook, achteloos.

 

Wat is de definitie van een financieel genie?

Iemand die het geld van de wereld af weet te krijgen!

  

Een man heeft recht op werk. Maar een man heeft geen recht op de vruchten van zijn werk. (Hare Krishna)

 

Samen delen, de modus voor de geschenkeconomie, bestaat allang. Er is geen moeder die vijf euro aan haar baby vraagt voor de borstvoeding die ze net heeft gegeven.

Binnen het gezinsleven en in goede vriendenkringen bestaan samen delen allang. Je hoeft haar alleen maar uit te breiden naar de maatschappij, de wereld.

Passee.......

BIOLOGISCH: WELKE TIJD? DE TIJD?

Door: Stefan van den Hout

DORDRECHT/WERELD – Had net een interessante discussie, beetje vechtachtig dat wel, over voedselvoorziening. 'Jij denkt dat alles met Biologisch voedsel valt op te lossen, maar het is te duur en als we alles biologisch doen op Aarde hebben we maar twee weken te eten in elke maand dat we leven.' Dat was het verwijt om m'n oren. Ik was opgewonden geraakt en zei terug: 'De huidige manier van landbouw vernietigd de insecten, het voedsel voor de vogels. Er is veel minder eencellig leven in de grond.' Terugreactie: 'Jij denkt altijd dat je gelijk hebt maar hoe wil je de mensheid voeden?!!' Ik moest even denken, want we zijn en worden inderdaad met velen op Aarde, maarre ik weet ook dat de granen al minder wortelen in de grond en minder opbrengen. Dat de voedingsstoffen van gangbare voedselproducten al 20% MINDER aanwezig zijn in de producten dan 5 a 10 jaar geleden. Volgens mij is het kortzichtig dus dat gangbare landbouw méér opbrengt dan biologisch, lees natuurlijk in harmonie met de Zon en de Aarde. Ik zei dit en troefde af: 'Misschien hebben we met biologisch eten maar twee weken te eten per maand, maar ik durf te voorspellen dat als we biologisch handelen niet gangbaar maken, we op jouw manier maar één week te eten zullen hebben per maand.'

Het is een onzalig idee om voedsel te verbouwen met gif!! (Jane Goodall) Kortzichtig lijkt het meer op te brengen, maar als de bijen sterven, en de insecten, en de eencelliggen, ja die machtig geachte eencelligen, er niet of nauwelijks meer zijn, dan is de schade zo groot, dat ik de titel goedkopere gangbare landbouw'' niet meer in mijn mond durf te nemen. Nog niet eens over mijn schaamte als mens gesproken, het zo verneukt te hebben.

Kunstmest kost ontzettend veel energie om te maken en dus co2 uitstoot. Mensen....de gangbare landbouw is passee. Dit is geen noodkreet, geen noodzaak, maar de enige mogelijkheid willen we terugkeren bij de gezondheid die we , alleen al 50 jaar geleden, nog hadden. Aan alle kanten. Let op mijn woorden. Uiterst gevaarlijk om mee door te gaan. Als je meer licht ziet zie je vanzelf ook meer duisternis. Het is nu al zichtbaar dat gangbare landbouw trager gaat worden dan biologisch! En ze is al schadelijker! Maar ook qua opbrengst gaat ze ons, bij wijze van, terugpakken.

Maak toch van natuurlijk natuurlijk uw devies en hoop dat de natuur zich kan herstellen. Laten we, vooral de westerse levenswijze, met twintig maal zoveel ootmoed belijden en drie, vier, vijf stappen terugnemen om weer bij de basis te komen......willen we uiteindelijk weer inzien/ervaren dat deze zogenaamde terug stappen als een wonder tot enorme vóóruitgang zal kunnen uitpakken! Snapt U dat?

Er komt meer licht, over hoe en wat een mens kan zijn en wat werkelijke menselijke waarde èn dus menselijk leven is. Maarre als we niet ootmoedig en ontvankelijk zijn??!! Als we niet onze, als westerling ff gesproken, zelfingenomenheid onder ogen durven zien.......?!
Als we bijvoorbeeld niet de inheemse 36 miljoen mensen die nog leven op Aarde meer eren èn om raad vragen en ze niet blijven wegdrukken.......bij hun is geen werkeloosheid, vervuiling etcetera. Om U maar een raadgever te suggeren ipv dat eeuwige westerse...... tja beter weet gekakel!

Als laatste een tip, wellicht symbolische tip, om eens naar de relativiteit van het begrip snelheid te kijken, met betrekking op inzicht. Deze: 'Gaat U toch eens wandelend(!) op vakantie.'

Niet de auto, trein, boot vliegtuig of zelfs fiets, maar wandelend. Bij wijze van ook geen mobieltje mee! Wanneer gaat U nou méér zien, méér beleven........wandelend, of met een technisch transportmiddel snel de halve wereld over?! En, ik zeg het wel wat gechargeerd, U meer of minder gestandaardiseerd op vakantie gaat?! Standaard je vakantie hebben kan ook wel bij wandelend vakantie houden gebeuren. Het is aan U.

Nog een laatste tip, om vooral te laten zien dat de waarheid in het midden ligt. Maak een vriend als U op vakantie bent!! Kijk niet alleen consumerend rond met een dikke poet geld, maar kijk of je buitenshuis een vriend kunt maken! Dàn zal je, volgens mij, een nuttige vakantie hebben. Ik wens U veel plezier.

Reclame?!

RECLAME

door: Stefan van den Hout

WERELD/DORDRECHT – Soms denk je wel eens over een onderwerp en krijg je een inzicht of zo waarvan je verrast wordt van haar boodschap. Zo dacht ik eens over het reclamebudget wereldwijd van maar liefst 468 miljard euro!! Dit gigantische bedrag wordt zelfs jáárlijks besteed. En waarvoor?
Ook in dit pamflet, een aantal exemplaren terug, stond eens een interview met Arie van der Linden die al jaren héél bescheiden een antiekrestauratie-bedrijfje runt, genaamd 'De Woonstee'. Tijdens dat interview zei ik als bedrijfskundige: 'Zou je eens reclame kunnen maken?' Arie wacht al nu bijna drie generaties totdat de antiekmarkt weer aantrekt. Hij zei voor mij verbluffend: 'Nee, het dient een beetje uit mensen zelf te komen.'
Nu, deze super echte bescheidenheid, overdenkende zien we wellicht een rustiger wereldeconomie die werkt naar werkelijke behoefte? Geen aangemaakte, geen gepushte, geen gevlijde en dergelijke. Zou dat niet veel beter zijn om met moeder Aarde door de bocht te kunnen? Ja, als we bij een behoefte eens een nachtje er over zouden slapen. Misschien hebben we 'm de volgende dag niet eens meer! Zó help je ècht moeder Aarde. Saai?!

KLOOKER NL
Er bestaat een bedrijfje naar m'n hart dat alleen spullen verkoopt waar: 'Je blij van wordt', verder uitgelegd als zaken die we echt nodig hebben en duurzaam en recyclebaar zijn.

'MAAK ZE GEK'
Er is een managementboekschrijver met heel veel succes met een managementboek getiteld: 'Maak ze gek'. En wat later brengt hij een cursus voor 7 overredingstechnieken om klanten JA te laten zeggen. Begrijpt U een beetje hoe management Nederland U waarschijnlijk bekijkt als een stukje willoos dom beïnvloedbaar koopvee?
Ze zijn volgens mij, die dat boek kochten, helemaal niet geïnteresseerd in uw behoeftebevrediging, of werkelijke behoeftebevrediging, maar alleen in uw koopbeslissing. Dat is geen hart voor je zaak hebben. Dat is niet de maatschappij willen helpen, maar haar zien als een graaiterrein wellicht!?!
Willoos koopvee, gek gemaakt door reclame. Bent U dat? Laat U dat toe?!

IRON MOON
'Iron Moon' is een nog uit te komen titel van een dichtbundel van Chinese fabrieksarbeiders. Twaalf uur per dag, geen pauzes, en vies zwaar werk. Dàt is wel de realiteit waar onze goedkope actionwinkels mee vol van liggen!! (En de bijenkorf misschien ook) Alles is met elkaar verbonden. En wij maar steeds met veel meer spullen thuiskomen waar we voor waren gegaan.

Ik hoop op een superkritische consument, die weet waar hij/zij echt behoefte aan heeft, eigenlijk alleen koopt als er ergens bij hem/haar een behoefte rijst, en, bij wijze van, minimaal een nee-nee sticker op de brievenbus, zeg maar even wat.

Net als het wereldwijde defensiebudget (wie moet nou wie nog de kop weer inslaan?!) is het wereldwijde reclamebudget een tja, veel te grote nutteloze uitwassing van een oud systeem dat ons echt niet helpt rechtvaardigheid op deze planeet te verankeren. Laat ze maar sterven van de honger en loonslavernij. Nee, dan weer 'liever' mijn raketten afvuren en (wegwerp) onnodigheden laten maken omdat dom vee 't schijnt te willen kopen?!

Sorry voor mijn kritische sarcastische bittere toon zo nu en dan, maar er is volgens mij echt een NOODSITUATIE op Aarde gaande. Het gaat ook niet alleen om een gerichte visie, maar om kleine DOE (Of bij wegwerprotzooi enige LAAT) stapjes; waar het vooral om gaat zijn doe stapjes van goede wil van ìeder van ons! De mensen die op de bodem staan en wakker zijn. S.O.P. Save Our Planet!

Strijd. Welke?!

Strijd

door: Stefan van den Hout

DORDRECHT/WERELD – 'Strijd' is een woord, dat voornamelijk in verband wordt gebracht met destructie of 'iets' ongewenst wegnemen of afvoeren. Nu is dit overkomen/begrijpen een feit, maar wilde ik een ander verband voordragen met U, of onderzoeken?
Dit wanneer men het heeft over de hele zin van: 'De strijd om te overleven'. Hier is strijd in de westerse wereld voornamelijk geïnterpreteerd als je tegenstander uitschakelen. Uitschakelen van tijdelijk tot zelfs doden of ombrengen, het Aardse leven ontnemen en dan zelf levend doorgaan of iets dergelijks?!?

Is de strijd om te overleven nu echt absoluut een 'ander uitschakelende destructieve strijd?!'

Op Aarde lijkt het, heel ver gezegd, alsof we al het leven aan het bestrijden zijn, zodat we, lees de mensheid, straks alleen met elkaar in een woestijn leven met niks geen andere levensvormen om ons heen? Leuk zo een 'strijd om te overleven'(!?!).

We maken pesticiden c.q. dodingsgif, om de vijanden van ons graan bijvoorbeeld uit te schakelen en strijken de meerdere oogst op. Wat blijkt, na vele jaren spuiten wordt er minder voedingsstoffen in de wortels door de plant opgenomen en de hoeveelheid van het graan neemt af omdat de wortels minder goed wortelen in de, nu komt het, door ons als vijandig geziene bodemleven dat we hebben doodgespoten?! Waren de schimmels wel zo schadelijk, of was hun aanwezigheid een soort van 'goede les' voor het graan in zijn/haar goede en gezonde ontwikkeling? Waar zitten we in te roeien met ons agressieve strijd om te overleven beleid?!
Wij zien de natuur vooralsnog in de verkeerde zin èn we gaan volgens mij steeds meer de effecten van ons agressieve beleid op ons eigen bord krijgen.

HARMONIE
Je kan misschien ook 'strijden' om in harmonie met je omgeving te komen. In eerste instantie dienen we wellicht een toontje lager te zingen en te realiseren dat de natuur, zoals de natuur aan ons gegeven was/is, veel slimmer en intelligenter in elkaar zit dan we denken.
Als tweede dienen we een kans of zoiets als een gesignaleerde vijand, om te draaien tot een constructieve hulp. (Zie ook de term 'Jihad' bij de volgende alinea).
Als derde dienen we wellicht de planten (dieren en mensen), zich in hun eigen tijd, laten groeien en ontwikkelen. We zouden kunnen vertrouwen dat de planten dieren en mensen Zelf, innerlijk, de oplossingen voor eventuele afnamen van hun eigen leven harmonieus kunnen beleven! Misschien is sterven ook wel zoiets als tijdelijk geparkeerd worden om hernieuwd met bezinning weer aan een Aards, dan sterker, leven te beginnen.

JIHAD?!
Voor menselijk strijd kan je misschien iets bevinden in de naar mijn mening ware betekenis van het woord jihad. Of ware betekenis, een waar terrein van werking wellicht, want ik geloof dat 'de heilige oorlog' waar het woord letterlijk voor staat een ìnnerlijke oorlog is. De oorlog die ieder mens, dus niet per se alleen waardevol voor moslims om te overdenken, maar ìeder mens heeft naar mijn mening zijn/haar innerlijke Jihad. Wat gaat er winnen zelfzucht of vrijgevigheid? Wat gaat er winnen haat of liefde? Wat gaat er winnen jaloezie of bewondering en waardering?

De wijze indiaan had het al tegen een kind over de slechte wolf en de goede wolf in jezelf. De slechte staat voor egoïsme, jaloezie, hebzucht, zelfingenomenheid, e.d. De goede wolf staat voor harmonie, nobelheid, integriteit, vriendelijkheid, etc. 'Wie gaat er winnen?', vroeg het kind aan de wijze indiaan. Hij zei terug: 'De wolf die je voedt.'

Zoek het goede in andermans kennis, zelfs of misschien juist(?!) als het vijandig overkomt en bouw het om naar wijsheid of liefde voor iedereen. Zie niet overal krachtige destructieve powerstrijd omdat we zo het beste zouden overleven. Dat is een denkfout wellicht. Bijvoorbeeld ook weer commercieel denken, bij strijden, om zoveel mogelijk geld uit een ander te persen, omdat je zelf zou willen overleven. Dat is meer je eigen innerlijke Jihad verliezen! En hoeft/heeft met overleven van het geheel misschien misschien misschien, weinig te maken.

WIJSHEID?!
'De strijd om te overleven' zoals nu nog veel wordt begrepen en in praktijk gebracht, is een begoocheling van de mensheid tot kapotmaken en praktisch gezien een grote schandvlek voor de nieuwe tijd.
'Je kunt de natuur alleen maar 'overwinnen' door je naar haar te schikken.' en
'De grootste overwinningen die je kan maken, maak je niet op een ander, maar op jezelf.'

Wedijver in combinatie met vrije markt, maakt van de wijze waarop we in onze behoeften voorzien(economie) een destructieve bedoening. Waarbij commercieel denken nog eens de Ziel van de mensheid wurgt.
'Power kan alleen maar harmfull uitpakken. Liefde doet het allemaal veel beter en is veel makkelijker.'
'Deel samen en red de wereld!'

Basis bij ondernemen

Uw sociaal agrarisch ambachtelijk bedrijfskundige:

 

 

Een ondernemer dient ten alle tijde met mensen bezig te zijn, want alleen zij kunnen stof vergeestelijken.

 

Winst is niet relatief, ze is mystiek. 

 

Ik hou van toeval, dat diversificerend, geen toeval meer is.

 

Wie niet weet waar hij/zij genoeg aan heeft is nooit tevreden.

 

Niet hij/zij is rijk die veel bezit, maar hij/zij die weinig behoeft.

 

Liefde kent een magische winstmarge............

 

De waarde van geld wordt niet door haarzelf bepaalt. Dit in tegenstelling tot de waarde van een mens, dat een mens wèl zelf bepaalt. Door zijn/haar gedrag met betrekking tot zijn/haar doen èn laten bijvoorbeeld.

 

Belgische filosoof over 't `rijke'westen: `We genieten ons rot, maar we zijn leger en leger dan ooit tevoren.'

 

Nederlands filosoof over de mannen van Nederland: `85% van de mannen zijn lullo's.' (Moest er toch even uit.)