Ambachtelijk Werken

Strijd. Welke?!

Strijd

door: Stefan van den Hout

DORDRECHT/WERELD – 'Strijd' is een woord, dat voornamelijk in verband wordt gebracht met destructie of 'iets' ongewenst wegnemen of afvoeren. Nu is dit overkomen/begrijpen een feit, maar wilde ik een ander verband voordragen met U, of onderzoeken?
Dit wanneer men het heeft over de hele zin van: 'De strijd om te overleven'. Hier is strijd in de westerse wereld voornamelijk geïnterpreteerd als je tegenstander uitschakelen. Uitschakelen van tijdelijk tot zelfs doden of ombrengen, het Aardse leven ontnemen en dan zelf levend doorgaan of iets dergelijks?!?

Is de strijd om te overleven nu echt absoluut een 'ander uitschakelende destructieve strijd?!'

Op Aarde lijkt het, heel ver gezegd, alsof we al het leven aan het bestrijden zijn, zodat we, lees de mensheid, straks alleen met elkaar in een woestijn leven met niks geen andere levensvormen om ons heen? Leuk zo een 'strijd om te overleven'(!?!).

We maken pesticiden c.q. dodingsgif, om de vijanden van ons graan bijvoorbeeld uit te schakelen en strijken de meerdere oogst op. Wat blijkt, na vele jaren spuiten wordt er minder voedingsstoffen in de wortels door de plant opgenomen en de hoeveelheid van het graan neemt af omdat de wortels minder goed wortelen in de, nu komt het, door ons als vijandig geziene bodemleven dat we hebben doodgespoten?! Waren de schimmels wel zo schadelijk, of was hun aanwezigheid een soort van 'goede les' voor het graan in zijn/haar goede en gezonde ontwikkeling? Waar zitten we in te roeien met ons agressieve strijd om te overleven beleid?!
Wij zien de natuur vooralsnog in de verkeerde zin èn we gaan volgens mij steeds meer de effecten van ons agressieve beleid op ons eigen bord krijgen.

HARMONIE
Je kan misschien ook 'strijden' om in harmonie met je omgeving te komen. In eerste instantie dienen we wellicht een toontje lager te zingen en te realiseren dat de natuur, zoals de natuur aan ons gegeven was/is, veel slimmer en intelligenter in elkaar zit dan we denken.
Als tweede dienen we een kans of zoiets als een gesignaleerde vijand, om te draaien tot een constructieve hulp. (Zie ook de term 'Jihad' bij de volgende alinea).
Als derde dienen we wellicht de planten (dieren en mensen), zich in hun eigen tijd, laten groeien en ontwikkelen. We zouden kunnen vertrouwen dat de planten dieren en mensen Zelf, innerlijk, de oplossingen voor eventuele afnamen van hun eigen leven harmonieus kunnen beleven! Misschien is sterven ook wel zoiets als tijdelijk geparkeerd worden om hernieuwd met bezinning weer aan een Aards, dan sterker, leven te beginnen.

JIHAD?!
Voor menselijk strijd kan je misschien iets bevinden in de naar mijn mening ware betekenis van het woord jihad. Of ware betekenis, een waar terrein van werking wellicht, want ik geloof dat 'de heilige oorlog' waar het woord letterlijk voor staat een ìnnerlijke oorlog is. De oorlog die ieder mens, dus niet per se alleen waardevol voor moslims om te overdenken, maar ìeder mens heeft naar mijn mening zijn/haar innerlijke Jihad. Wat gaat er winnen zelfzucht of vrijgevigheid? Wat gaat er winnen haat of liefde? Wat gaat er winnen jaloezie of bewondering en waardering?

De wijze indiaan had het al tegen een kind over de slechte wolf en de goede wolf in jezelf. De slechte staat voor egoïsme, jaloezie, hebzucht, zelfingenomenheid, e.d. De goede wolf staat voor harmonie, nobelheid, integriteit, vriendelijkheid, etc. 'Wie gaat er winnen?', vroeg het kind aan de wijze indiaan. Hij zei terug: 'De wolf die je voedt.'

Zoek het goede in andermans kennis, zelfs of misschien juist(?!) als het vijandig overkomt en bouw het om naar wijsheid of liefde voor iedereen. Zie niet overal krachtige destructieve powerstrijd omdat we zo het beste zouden overleven. Dat is een denkfout wellicht. Bijvoorbeeld ook weer commercieel denken, bij strijden, om zoveel mogelijk geld uit een ander te persen, omdat je zelf zou willen overleven. Dat is meer je eigen innerlijke Jihad verliezen! En hoeft/heeft met overleven van het geheel misschien misschien misschien, weinig te maken.

WIJSHEID?!
'De strijd om te overleven' zoals nu nog veel wordt begrepen en in praktijk gebracht, is een begoocheling van de mensheid tot kapotmaken en praktisch gezien een grote schandvlek voor de nieuwe tijd.
'Je kunt de natuur alleen maar 'overwinnen' door je naar haar te schikken.' en
'De grootste overwinningen die je kan maken, maak je niet op een ander, maar op jezelf.'

Wedijver in combinatie met vrije markt, maakt van de wijze waarop we in onze behoeften voorzien(economie) een destructieve bedoening. Waarbij commercieel denken nog eens de Ziel van de mensheid wurgt.
'Power kan alleen maar harmfull uitpakken. Liefde doet het allemaal veel beter en is veel makkelijker.'
'Deel samen en red de wereld!'