Ambachtelijk Werken

Passee.......

BIOLOGISCH: WELKE TIJD? DE TIJD?

Door: Stefan van den Hout

DORDRECHT/WERELD – Had net een interessante discussie, beetje vechtachtig dat wel, over voedselvoorziening. 'Jij denkt dat alles met Biologisch voedsel valt op te lossen, maar het is te duur en als we alles biologisch doen op Aarde hebben we maar twee weken te eten in elke maand dat we leven.' Dat was het verwijt om m'n oren. Ik was opgewonden geraakt en zei terug: 'De huidige manier van landbouw vernietigd de insecten, het voedsel voor de vogels. Er is veel minder eencellig leven in de grond.' Terugreactie: 'Jij denkt altijd dat je gelijk hebt maar hoe wil je de mensheid voeden?!!' Ik moest even denken, want we zijn en worden inderdaad met velen op Aarde, maarre ik weet ook dat de granen al minder wortelen in de grond en minder opbrengen. Dat de voedingsstoffen van gangbare voedselproducten al 20% MINDER aanwezig zijn in de producten dan 5 a 10 jaar geleden. Volgens mij is het kortzichtig dus dat gangbare landbouw méér opbrengt dan biologisch, lees natuurlijk in harmonie met de Zon en de Aarde. Ik zei dit en troefde af: 'Misschien hebben we met biologisch eten maar twee weken te eten per maand, maar ik durf te voorspellen dat als we biologisch handelen niet gangbaar maken, we op jouw manier maar één week te eten zullen hebben per maand.'

Het is een onzalig idee om voedsel te verbouwen met gif!! (Jane Goodall) Kortzichtig lijkt het meer op te brengen, maar als de bijen sterven, en de insecten, en de eencelliggen, ja die machtig geachte eencelligen, er niet of nauwelijks meer zijn, dan is de schade zo groot, dat ik de titel goedkopere gangbare landbouw'' niet meer in mijn mond durf te nemen. Nog niet eens over mijn schaamte als mens gesproken, het zo verneukt te hebben.

Kunstmest kost ontzettend veel energie om te maken en dus co2 uitstoot. Mensen....de gangbare landbouw is passee. Dit is geen noodkreet, geen noodzaak, maar de enige mogelijkheid willen we terugkeren bij de gezondheid die we , alleen al 50 jaar geleden, nog hadden. Aan alle kanten. Let op mijn woorden. Uiterst gevaarlijk om mee door te gaan. Als je meer licht ziet zie je vanzelf ook meer duisternis. Het is nu al zichtbaar dat gangbare landbouw trager gaat worden dan biologisch! En ze is al schadelijker! Maar ook qua opbrengst gaat ze ons, bij wijze van, terugpakken.

Maak toch van natuurlijk natuurlijk uw devies en hoop dat de natuur zich kan herstellen. Laten we, vooral de westerse levenswijze, met twintig maal zoveel ootmoed belijden en drie, vier, vijf stappen terugnemen om weer bij de basis te komen......willen we uiteindelijk weer inzien/ervaren dat deze zogenaamde terug stappen als een wonder tot enorme vóóruitgang zal kunnen uitpakken! Snapt U dat?

Er komt meer licht, over hoe en wat een mens kan zijn en wat werkelijke menselijke waarde èn dus menselijk leven is. Maarre als we niet ootmoedig en ontvankelijk zijn??!! Als we niet onze, als westerling ff gesproken, zelfingenomenheid onder ogen durven zien.......?!
Als we bijvoorbeeld niet de inheemse 36 miljoen mensen die nog leven op Aarde meer eren èn om raad vragen en ze niet blijven wegdrukken.......bij hun is geen werkeloosheid, vervuiling etcetera. Om U maar een raadgever te suggeren ipv dat eeuwige westerse...... tja beter weet gekakel!

Als laatste een tip, wellicht symbolische tip, om eens naar de relativiteit van het begrip snelheid te kijken, met betrekking op inzicht. Deze: 'Gaat U toch eens wandelend(!) op vakantie.'

Niet de auto, trein, boot vliegtuig of zelfs fiets, maar wandelend. Bij wijze van ook geen mobieltje mee! Wanneer gaat U nou méér zien, méér beleven........wandelend, of met een technisch transportmiddel snel de halve wereld over?! En, ik zeg het wel wat gechargeerd, U meer of minder gestandaardiseerd op vakantie gaat?! Standaard je vakantie hebben kan ook wel bij wandelend vakantie houden gebeuren. Het is aan U.

Nog een laatste tip, om vooral te laten zien dat de waarheid in het midden ligt. Maak een vriend als U op vakantie bent!! Kijk niet alleen consumerend rond met een dikke poet geld, maar kijk of je buitenshuis een vriend kunt maken! Dàn zal je, volgens mij, een nuttige vakantie hebben. Ik wens U veel plezier.