Ambachtelijk Werken

Harmonie

HARMONIE

door: Stephanus Alphonsus van den Hout

WERELD/DORDRECHT – Harmonie is een begrip dat ik graag aanvullend wil brengen op het veelgebruikte woord: `Duurzaamheid'.

Duurzaamheid is belangrijk, maar vraagt wellicht enige aanvulling of verdieping om tot een kwaliteitsverbetering of kwaliteitsgarantie te komen. Harmonie. Harmonie is het woord dat eigenlijk een erkenning van de waarde van de natuur met zich meebrengt. In de landbouw van de laatste 50 jaren hebben we veel olie geïnitieerd. Het heet de olie-geïnitieerde landbouw te zijn, want van olie maakt men kunstmest (kost veel energie), en maakt men pesticiden. We, om maar ff te generaliseren, denken meestal dat dèze factoren ons die hoge opbrengsten hebben bezorgd en kloppen ons daarbij op de borst. De groene revolutie zoals dat heette zou de wereld gaan voeden. Eigenlijk hebben we de natuur misschien overspeeld?

Tegenwoordig beginnen we nieuwe inzichten te krijgen in de vorm van ook heikele gevolgen die we zijn gaan ondervinden. Kunstmestverstikking en verdwijnen van: insecten, amfibieën, vogels en gif tot in het duitse-reinheidsgebot-bier zijn exemplarisch. Kunstmest maken kost ook veel broeikasuitstoot wat niet positief `bijdraagt' aan wat we mede boven ons hoofd hebben hangen. Misschien was die hogere opbrengst, waar we zo groos mee waren/zijn, jùist, of bèter, te danken aan die eeuwenlange natuurlijke landbouwmethoden VOORAFGAANDE aan de olie-injectie. En is olie-injectie bij landbouw juist de te herstellen denkstap die we dienen te maken?!

HARMONIE

Harmonie is nu een woord dat ons het enorme potentieel van intelligentie èn liefde van de innerlijke  natuur kan opleveren. Vertrouwen, geduld, planten in hun eigen tempo en natuurlijke omgeving laten groeien. Ook de kwaliteit van voedsel en wellicht ook vlees is veel beter met verzorgende ingrepen en geen oorlogs (gif) of dieet (kunstmest) ingrepen op basis van olie-injectie.

Dienen en NIET programmatisch handelen zijn steekwoorden. We hebben natuurlijk(?) ook monocultuur in het leven geroepen. Zeer moeilijk om daar wat aan te doen. Als een gewas dan ook enorm bedreigd wordt door een plaag, spuit dàn maar gif, maar niet preventief of zelfs standaard.

Laten we een opbrengstverlies, van monocultuur, van 10 a 20% voor lief nemen en het zelfs positief achten voor iets wat we aan de diversiteit èn de overleving van alle planten en leven teruggeven! Consumenten dienen in ons huidige geldruilsysteem wel meer over te hebben voor: betere, duurzamere en harmonieuzere beleving van onze planeet! Minder kwantiteit maar juist wel, méér, door betere kwaliteit voor àlle betrokkenen. Schoner, gezonder en nog prettiger ook.

Change is never painfull, only resistence to change is painfull.

Mag ik met dit artikel niet teveel kunstmest geven en zaken bestrijden in de zin van bestaande kapotmaken, maar duiden op een gezondere oplossing voor ons leven. Plant een plantje en verzorg het geduldig: Mate van harmonie als mogelijk maatstaf van, en invulling van, duurzaamheid.

Ik wens U veel succes.