Ambachtelijk Werken

Denken over denken?!?

Denken over denken, ff moeilijk wellicht

 

Laatst zat ik op een smal terrasje van cafe de Tijd een pilsje te delen met een jonge jongenman (begin 30 ongeveer). Hij opperde een filosoof die ik vergeten ben qua naam, die had gezegd dat men eens meer moest nadenken voordat men ging doen. Mijn passie voor doen en aldoende leren kwam meteen in stelling, maar ook mijn tegenwoordigheid van geest die erkende dat ik eerst over deze stelling diende na te denken dus, alvorens een antwoordt te kunnen geven en daarmee de stelling al lijk te bevestigen in actief denkdoen weliswaar(?!? sorry klinkt wat warrig).

Een andere vriend die ik de filosofische stelling vertelde kwam meteen tot een kernopmerking: 'het gaat er om hoe je denkt.' Juist, voelt goed deze opmerking, maar laat ons alleen enigszins verder afwaaien. We weten bijna niks over hoe (fysiek gesproken) we denken. Hij zal wel bedoelen over met welk systeem of denkwijze of denkmodel zijn we aan het denken. Dat is behapbaar te overzien. Een belangrijk denkframe is het wetenschappelijke. Konkreet bij testherhaling blijkbare en principieel meetbare resultaten worden in een dan verklaard bewezen testmodel geplaatst waar de konklusies over het nieuwe zo uit dienen te glijden. Moeilijk moeilijk moeilijk.
We blijven even bij werken en arbeid. Hieronder een veelzeggende foto. Gepubliceerd door paolo de coelho op facebook, die erbij zei dat de foto was gemaakt door de zoon van een vriend van hem.

 

werk

 

 

 

 

Wat moet ik nog aanvullen? Een duidelijk statement 'tegen' de overheersing van het denken in een bedrijf. Tenminste wellicht een aanscherping voor specialistisch denken. Waarschijnlijk ook nog allemaal wetenschappelijk denken. Waarschijnlijk niks direct mis mee. Op een klaarblijkelijke overdaad na dan. Maar moeten we nou nog meer gaan denken voordat we doen? Of moeten we even gaan denken over denken en dan misschien zuchtend weer een duidelijke doe-kant zelf te ervaren?

Graag uw reacties.